All Categories
  Filters
  Preferences
  Search

  Kullanım Koşulları

  1 Taraflar

  1.1. www.otocamdepo.com isimli alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi (“Site”) Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25.Cadde No:55 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş adresinde mukim AMER OTO CAM BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“AMER OTO CAM”) tarafından işletilmektedir. Siteden herhangi bir şekilde yararlanan herkes Kullanıcı olarak adlandırılacaktır.

  1.2.İşbu Koşullar kapsamında AMER OTO CAM ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

  2 Koşulların Kapsamı ve Konusu

  2.1   İşbu Koşulların konusu; Kullanıcıların Site içerisinde sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için uyulması gereken usul ve esaslar ile Site’nin kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

  2.2   Sitenin bazı özelliklerinden yararlanabilmek için Siteye üye olmak gerekebilir. Siteye üyelik için Kullanıcıların üyelik başvurusu yapmaları ve AMER OTO CAM tarafından sunulacak üyelik sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir.

  2.3   Site üzerinden yayımlanabilecek sair kullanım şartları da işbu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçası kabul edilecektir. 

  3 Koşulların Kabul Edilmesi ve Uygulanması

  3.1   Kullanıcının bu Siteye girmesi ve/veya herhangi bir surette erişim sağlaması veya bu Sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanması Kullanım Koşullarının Kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelir. Bu nedenle lütfen, Siteyi kullanmadan önce aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen siteyi kullanmayınız.

  3.2   AMER OTO CAM’nin dilediği zaman bu Kullanım Koşullarının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tuttuğundan Siteyi her ziyaret ettiğinizde kullanım şartlarını gözden geçirmeniz, yeni değişikliklerden haberdar olmanız açısından önerilmekte olup Siteye erişime veya herhangi bir şekilde Siteden yararlanmaya devam etmeniz işbu Kullanım Koşullarında yer alacak değişiklik ve güncellemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

  4  Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  4.1   Site ve Site üzerinden sunulan her türlü mal ve hizmet, sadece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tanımlı anlamıyla tüketici olmayan Kullanıcıların kullanımına açıktır. Tüketicilerin bu Siteyi kullanması yasaktır. Bu nedenle tüketici olarak Siteden faydalanmanız işbu Koşulların ihlali anlamına gelmektedir. Eğer tüketici sıfatıyla bu siteden faydalanmaya başladıysanız, lütfen Siteye ilişkin her türlü faaliyetinizi derhal durdurunuz.

  4.2   Kullanıcı, Sitede gerçekleştireceği tüm işlemlerde Koşullar ile Sitede zaman zaman yayınlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak; herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

  4.3   Site’nin kullanımına ilişkin her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. AMER OTO CAM, Kullanıcının Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının Koşullarda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan AMER OTO CAM’nin uğrayacağı zararlar Kullanıcıya rücu edilecektir.

  4.4   Kullanıcı Sitede yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Siteye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Kullanıcı aynı zamanda Siteye erişimin AMER OTO CAM’nin takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple durdurulabileceğini kabul eder. Ek olarak AMER OTO CAM’nin dilediği zaman Siteyi kalıcı olarak kapatma ve faaliyetlerini durdurma ile Site üzerindeki (sunulan hizmetler de dahil) dilediği değişiklikleri yapma hakkı da bulunmaktadır.

  4.5   Sitede bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı AMER OTO CAM’ye aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Siteden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

  4.6   Kullanıcıların Sitenin güvenliğini tehdit edebilecek, Siteye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcıların Siteden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Siteye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Sitede yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, AMER OTO CAM ve diğer Kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, AMER OTO CAM sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

  4.7   Kullanıcının Siteyi kullanırken hukuka aykırı davranışlarda bulunması ya da işbu koşulları ihlal etmesi halinde, AMER OTO CAM’ın Kullanıcının Siteyi kullanmasını kısmen veya tamamen, geçici veya kalıcı şekilde engelleme hakkı bulunmaktadır. AMER OTO CAM’ın diğer yasal hakları saklı tutulmaktadır.

  4.8   AMER OTO CAM’nin Site vasıtasıyla elde ettiği tüm kişisel nitelikte olmayan verileri ve Site üzerinde oluşan trafiği (kişisel veri içermemek kaydıyla) dilediği gibi takip etme ve bu kapsamdaki verileri dilediği şekilde işleme hakkı bulunmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ise Gizlilik Politikasına tabi olarak gerçekleştirilecektir.

  4.9   Taraflar arasındaki işbu Koşullardan doğan her türlü ihbar ve ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, faks, mutabakata vardıkları elektronik posta adresleri veya noter aracılığı ile yapılır (Yasalar uyarınca belli usulle yapılması gereken bildirimler istisnadır). Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, işbu sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

  5   Tarafların Sorumluluklarına İlişkin Hükümler

  5.1   AMER OTO CAM, Siteye girilmesi, Site’nin ya da Sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, Site üzerinden gerçekleşen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere Site’nin kullanımı neticesinde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. AMER OTO CAM, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

  5.2   Sitede yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı AMER OTO CAM sorumlu tutulamaz.

  5.3   Kullanıcı, Site üzerinden AMER OTO CAM’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında AMER OTO CAM’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

  5.4   Site ve Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler Sitede yer aldığı şekliyle sunulmakta olup, bu kapsamda AMER OTO CAM’ın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. AMER OTO CAM, işbu Koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

  5.5   Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda AMER OTO CAM’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

  5.6   Kullanıcı, AMER OTO CAM’ın Siteye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını garanti etmediğini; ayrıca AMER OTO CAM’ın Siteden yahut Siteye üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini kabul etmektedir. Son olarak Kullanıcı AMER OTO CAM’ın yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama gibi yükümlülüklerinin olmadığını bildiğini beyan etmektedir.

  5.7   Kullanıcı üyelikle ilgili bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve gizli tutmakla sorumludur. Kullanıcı tarafından Site üzerinden alınan şifrenin kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcılara ait kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetli kullanılması hali de dahil olmak üzere) doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcıya aittir. İşbu maddedeki yükümlülüklere aykırı davranılması halinde, AMER OTO CAM kullanıcının Siteye erişimini süresiz olarak engelleme hakkına sahiptir. 

  6  Koşulların Değiştirilmesi

  6.1   AMER OTO CAM’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve Site üzerinden yayınladığı sair kullanım şartlarını dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Siteyi yeniden organize etme, Site’nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır.

  6.2   AMER OTO CAM tarafından yukarıda sayılan değişiklikler, değişikliklerin Sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Sitenin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

  6.3   Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir adli ya da idari merci tarafından hükümsüz kılınması halinde, söz konusu hükümlerin amacına en yakın ve hukuken geçerli olacak yeni bir hüküm taraflar arasında uygulanmaya başlayacaktır.

  7   Uyuşmazlıkların Çözümü ve Deliller

  7.1   Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.

  7.2   Koşulların uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Kahramanmaraş Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

  7.3   Taraflar, işbu Koşullardan doğabilecek ihtilaflarda AMER OTO CAM’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8   Yürürlük

  8.1   İşbu Koşullar ve Koşullarla atıfta bulunulan ve Koşulların ayrılmaz bir parçası olan Site içinde bildirilen tüm şartlardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan sözleşme Kullanıcı tarafından Siteye herhangi bir surette erişim sağlanması veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilginin kullanılması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girme anında Kullanıcının işbu Koşulların tamamını okuduğu ve anladığı kabul edilir.

  WhatsApp
  WhatsApp
  WhatsApp